• Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Deprem Performans Analizi
Tekirdağ

Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Deprem Performans Analizi

  • 28 Şubat 2022
  • 4340 Kez Okundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ’ın deprem bölgesinde yer alması gerçeğini göz önünde bulundurarak olası bir afet sonrasında yaşanabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla bir farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Tekirdağ genelinde yapı ruhsatı olan betonarme binaların deprem performansının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren ‘Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar’ yönetmeliğinden önce yapı ruhsatı almış binaların değerlendirmesi yapılacak. 1998 öncesi yapı stokunun şu an yürürlükte olan 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde analizinin yapılarak deprem performansının belirlenmesi ve kendi içinde risk sınıflarının oluşturulması amaçlanmaktadır.  Bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesinde İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi ile birlikte pilot çalışma yürütülüyor. Bu mahallelerde yapılacak çalışmalar İMO Tekirdağ Şubesi ile birlikte tamamlanacak.
Başvurular Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnternet Sitesi Üzerinden Alınacak
Binalarının deprem dayanımını öğrenmek isteyen vatandaşlar için başvuru koşulları belirlenmiş olup, başvurular www.tekirdag.bel.tr/yapi_analizi_talep_formu internet sitesi üzerinden alınacak. Yapılan incelemeler neticesinde risk önceliği yüksek olduğu belirlenen binalarla ilgili yapı maliklerine Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında detaylı bir sunum yapılarak uygulanabilecek dönüşüm modelleri, dönüşümün nasıl gerçekleşeceği ve bu konularla ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapılacak. 
“Halkımızın Can Ve Mal Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Çalışmalarımız Devam Edecek.” 
Betonarme binaların deprem performansının belirlenmesine yönelik çalışma, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan Riskli Yapı Tespiti olmadığını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak depreme hazırlık çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Binaların deprem performansının belirlenmesine yönelik ücretsiz olarak başlattığımız çalışma kapsamında Belediyemiz bünyesinde teknik bir saha ekibi kurulmuş olup, bina tarama çalışmalarında kullanılmak üzere donatı röntgen cihazı, beton test çekici, dijital kumpas ve diğer test ekipmanları temin edildi. Kurulan saha ekiplerince binaların mimari ve statik projesi üzerinden incelemesi yapılacaktır. Gerekli görülen taşıyıcı sistem elemanlarında beton kalitesi ve donatıların mevcut durumu ile ilgili inceleme yapılacaktır. Olası bir deprem anında halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir.” dedi.