Çorlu Avrupayakası Gazetesi

Gözde Durusoy Er

Romantik İlişkilerde Narsizm Etkisi

Gözde Durusoy Er

psk.gozdedurusoyer@gmail.com

Gözde Durusoy Er
Romantik İlişkiler Üzerine…

Eşinizle, sevgilinizle veya partnerinizle olan ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? Sağlıklı bir romantik ilişki nasıl olmalıdır?

Sağlıklı bir ilişkiden söz edebilmek için öncelikle bireylerin kendilerini tanımaları gerekir. Bireylerin yetişkin davranışları gösterdikleri, kendi davranışlarının sorumluluğunu aldıkları ve karşılıklı empati duygusuyla hareket ettikleri, temelinde sevgi ve saygı olan ilişkilerin sağlıklı olduğu söylenebilir. Sağlıklı ilişkinin bir diğer boyutu iletişimden geçmektedir. Beklentilerin ve isteklerin samimiyetle dile getirildiği, duyguların paylaşıldığı bir ilişkide bireyler daha uyumlu davranışlar gösterir. Hoşlanılmayan durumları dile getirmek yerine içe atmak, bu durumları gizlemek veya ortadan kaldırmaktan ziyade birikmesine ve ileride daha büyük bir problem olarak önünüze çıkmasına sebebiyet verir. Bu nedenle, sağlıklı bir ilişkinin sağlıklı bir iletişim ile birlikte var olabileceği aşikardır.

Peki, romantik ilişkilerde her zaman iki taraf birbiriyle uyum içinde olup sağlıklı bir iletişim kurabilmekte midir? Romantik ilişkilerin beslendiği kaynak daima duygusal bağlılık mıdır?
Yukarıdaki sorulara cevap vermek çok kolay görünmemektedir. Uyum, sağlıklı iletişim, duygusal bağlılık gibi soyut kavramlar üzerinde değerlendirme yapmak, ölçüsü açısından net bir ayrım yapmak oldukça zordur. Ancak her bir ilişkinin farklı dinamikleri olduğuna dair genel bir yanıt verebilir.
Bir ilişkiyi oluşturan, ilişkinin sürdürülmesinde rol oynayan birçok etmen vardır. Bu etmenlerin hepsi bir arada ilişkiyi etkilerler, tek bir faktörün salt etkisinden bahsetmek oldukça zordur. Ancak bireylerin “kişilik özellikleri”nin ilişkiyi sürdürme konusunda önemli faktörlerden yalnızca bir tanesi olduğu söylenebilir. Özellikle “Narsistik Kişilik Bozukluğu” adı verilen patolojiye sahip bireylerin, romantik ilişkileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal ilişkisinin bu bozukluğa bağlı olarak etkilendiği bilinmektedir. Peki, narsistik kişilik özellikleri ilişkiyi nasıl etkiler?

Zaman zaman partnerinizin sizi aşağıladığını, korkuttuğunu, utandırdığını veya hakimiyet altına almaya çalıştığını hissettiğiniz olur mu?
İlişkinizin başlarında size yoğun ilgi gösteren, kendinizi değerli hissettiren ve övgüler yağdıran partnerinizin artık karşılanması zor istekleri olduğunu, size karşı suçlayıcı ve eleştirel davranarak kendinizi değersiz hissettirdiğini düşünüyorsanız burada durup bir düşünmek gereklidir.
Narsistik kişilik örüntüleri gösteren bireyler benmerkezcidir, herhangi bir durumda yalnızca kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak hareket ederler. Kibirlidirler ve empati kuramazlar. Kendilerine karşı aşırı hayranlık duygusu beslerler. Her zaman bencil ve talep eden konumunda olurlar. Bahsedilen kişilik özellikleri bireylerin hayatını ve diğerleri ile olan ilişkilerini oldukça fazla etkilemektedir. Özellikle romantik bir ilişki bağlamında değerlendirecek olursak, partnerinin istek ve ihtiyaçlarını önemsemedikleri, sadece kendi taleplerinin karşılanmasına odaklı oldukları söylenebilir. Narsistik bireyler partnerlerinin hislerini umursamazlar. 

Partnerlerini ikna etmek için art arda yalan söylemekten kaçınmazlar.
Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler ile bir ilişkiyi sürdürmek, bir hayat geçirmek oldukça zordur. Empati yeteneğinden yoksun oldukları için partnerlerinin duygularını anlayamazlar. İlişkide yaşanan problemlerle ilgili olarak sürekli partneri sorumlu tutma eğilimi gösterirler. Daima kendilerini haklı gördükleri için eleştiriye tahammülleri yoktur. Bu bireylerin partnerleri genellikle anlaşılmadıklarını düşünürler ve kendilerini değersiz hissederler. İlişkide sürekli devam eden bir oyunun hatta savaşın içinde hissederler ve bu oldukça yıpratıcıdır.
Narsist bir kişiyle evliyseniz veya birlikteyseniz ne yapmalısınız?
Önünüzde dört seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, ilişkiyi sonlandırmaktır. İkincisi, narsist partner ile sürekli devam eden bir savaş içerisinde ilişkiyi sürdürmektir. Üçüncü seçenek, sizi kontrol etmesine izin vermek, boyun eğmektir. Dördünce seçenek ise, partnerinizi çok iyi tanımak ve partnerinizin özelliklerini dikkate alarak davranışlar sergilemektir.

NOVİ PSİKOLOJİ
Gözde Durusoy Er
Uzman Klinik Psikolog

Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı No:134
Ofis Akduman B Blok Kat:1 Daire:3 Çorlu
www.novipsikoloji.net
Mail: psk.gozdedurusoyer@gmail.com
İletişim; 0.552 676 36 25

Yazı 566 kez okundu

Gözde Durusoy Er Köşe Yazıları