Çorlu Güncel

Başkan Çolpan'dan İmar Planı Değişiklikleri Ile İlgili Uyarı

  • 21 Kasım 2018
  • 270 Kez Okundu
  • Başkan Çolpan'dan İmar Planı Değişiklikleri Ile İlgili Uyarı

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, “üniversite alanı” ve “kentsel gelişme alanı” amaçlı imar planı değişiklikleri ile ilgili uyarıda bulundu.

Başkan Yardımcısı Çolpan ifadesinde şunlara değindi: “Bilindiği üzere; Namık Kemal Üniversitesi tarafından hazırlanan “Üniversite Alanı” ve “Kentsel Gelişme Alanı ”amaçlı Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Tekirdağ İli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi hükmü uyarınca Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve açıklama raporları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında 20/11/2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içinde itirazlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veya duyurunun yapıldığı idarelere yapılabilecektir.

Halkımızın mağduriyet yaşamaması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün internet sayfasında yayınlanan raporları kontrol etmeleri önemlidir. Sevgi ve saygılarımla halkımıza duyurulur.”