Çorlu Güncel

Ortaokul Mezunu Kalfa Ve Ustalara Lise Diploması Veriliyor

  • 16 Eylül 2020
  • 463 Kez Okundu
  • Ortaokul Mezunu Kalfa Ve Ustalara Lise Diploması Veriliyor
  • Ortaokul Mezunu Kalfa Ve Ustalara Lise Diploması Veriliyor

Daha önceki yıllarda Mesleki Eğitim Merkezleri’nden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanlar fark derslerini yüz yüze eğitimle lise diploma sahibi olabilmeleri için düzenleme yapıldı.


Yapılan düzenlemelerle ilgili gazetemize bilgi veren Çıraklık Okulu olarak bilinen Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi müdürü Ali Kocaaslan lise diploması almak için gerekli şartları anlattı. Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıtların devam ettiğini hatırlatan Kocaaslan, “Merkezimize kayıtlı öğrencilerimiz haftada bir gün okula gelerek öğrenimleri sonunda lise diploması alacaklar” dedi. 
GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILDI, LİSE DİPLOMASI ALABİLECEKLER
Konu ile ilgili olarak; Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kocaaslan yaptığı açıklamada; ‘2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde diploma programı kademeli olarak uygulamaya başlandı. Kayıtlarımız devam etmektedir. Merkezimize kayıtlı öğrencilerimiz haftada bir gün okula gelerek öğrenimleri sonunda lise diploması alacaklar. Bilindiği gibi 09.12.2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yapılan değişikliklerle Mesleki Eğitim Merkezleri örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararı ile "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı" yayınlanmış ve 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde diploma programı kademeli olarak uygulamaya başlanmıştır” diyen Ali Kocaaslan konuşmasını sürdürdü, “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 35 inci maddesine göre  “Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir” denilmekte olup ayrıca; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 61 inci maddesi ile  “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 maddesi kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim kurumu mezunlarıyla ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvime göre, telafi programı uygulanır” hükümleri bulunmaktadır” dedi.  
LİSE DİPLOMASI ALMANIN ŞARTLARINI SIRALADI 
Meslek Lisesi Diploması’nın alma şartlarını sıralayan Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kocaaslan, “Daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilerin de diploma sahibi olabilmeleri amacıyla; 1-En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup kalfalık veya ustalık belgesi sahibi olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilerin diploma alabilmeleri için "Mesleki Eğitim Merkezleri Diploma Programı"nda yer alan derslerin tamamını almaları ve başarılı olmaları esastır. 3- Önceki yıllarda okutulan öğretim programlarına göre kalfalık belgesi almış olanlar, mesleki eğitim merkezi diploma programının 12 inci sınıfına kayıt olacaklar, "Mesleki Eğitim Merkezleri Diploma Programı"ndaki 9, 10 ve 11 inci sınıf diploma fark derslerini alacaklardır.  4-Halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dâhil olmayan öğrenciler, "Mesleki Eğitim Merkezleri Diploma Programı"ndaki diploma fark derslerini alacaklardır.  5-Denklik işlemleri yaptırarak,  ortak dersler ile seçmeli dersten sınava girmeden ustalık belgesi almış olanlar, "Mesleki Eğitim Merkezleri Diploma Programı"ndaki seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.  6- Denklik işlemleri yaptırarak,  ortak dersler ile seçmeli dersten sınava girmeden kalfalık belgesi almış olanlar, mesleki eğitim merkezi diploma programının 12 inci sınıfına kayıt olacaklar ve "Mesleki Eğitim Diploma Programı"ndaki 9, 10 ve 11 inci sınıf seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır. 7-3308 sayılı Kanun kapsamında doğrudan ustalık belgesi almış olanlar, "Mesleki Eğitim Merkezleri Diploma Programı"ndaki seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.  8-3308 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kalfalık belgesi almış olanlar mesleki eğitim merkezi diploma programının 12 nci sınıfına kayıt olacaklar ve "Mesleki Eğitim Merkezleri Diploma Programı"ndaki 9, 10 ve 11 inci sınıf seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır. 9-Lise mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesine sahip olanlara ustalık belgesinde yazılı olan alan ve daldan doğrudan diploma düzenlenecektir. 10- Liselerin ara sınıflarından ayrılanlar "Mesleki Eğitim Merkezleri Diploma Programı"nda yer alan dersleri ortaöğretim kurumlarından alarak başarılı olduğunu belgelendirenler söz konusu derslerden muaf olacaktır.  Ayrıca Ortaokul ve İmam Hatip ortaokulu 8. Sınıfı başarı ile tamamlayan öğrencilerin örgün ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne kayıtları devam etmektedir. Öğrenciler, seçtikleri mesleklerde bir iş yerinde çalışarak, haftada bir gün mesleki eğitim merkezine devam ederek öğrenim süresi sonunda Meslek Lisesi Diploması ve ustalık belgesi alırlar” dedi. 
İMDAT ŞAHİN