Çorlu Güncel

“İşçilerin Yüzde 75'i Gelir Kaybına Uğradı”

  • 01 Haziran 2020
  • 1195 Kez Okundu
  • “İşçilerin Yüzde 75'i Gelir Kaybına Uğradı”

Birleşik Metal İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Beyhan Vatansever yaptığı açıklamada metal işçilerinin yüzde 75’inin korona virüs süresince gelir kaybına uğradığını ifade etti.


Birleşik Metal İş Sendikası’nın yaptığı araştırmayı değerlendiren Beyhan Vatansever, “Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından, 14-24 Mayıs 2020 tarihinde, otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde çalışan, Birleşik Metal İş sendikası üyesi 948 işçi ile yapılan araştırmanın sonuçları sanayi işçisinin korona virüs sürecinde gelir kaybını ve borçluluk düzeyindeki artışı ortaya koydu” dedi. 
İŞÇİLERİN YÜZDE 83’ÜNÜN HANE HALKI GELİRİ 5 BİN LİRANIN ALTINDA 
 Araştırma sonucunu değerlendiren Birleşik Metal İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Beyhan Vatansever, “Araştırmanın sonuçlarına göre metal işçilerinin yüzde 75'i gelir kaybı yaşadığını ifade etmektedir. Borçluluk oranı son derece yüksek olan ve hane halkı gelirleri yoksulluk sınırı altında kalan işçiler açısından bu durum, yoksulluğun derinleşmesi anlamına gelmektedir. Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık dörtte birinin hane halkı geliri 3000 TL'nin altındadır. 3000-3999 TL arası hane halkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 40 ile en geniş kesimi oluşturmaktadır. 4000-4999 TL arası hane halkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 18 iken, 5000 TL ve üzeri hane halkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 17 seviyesindedir. Buna göre işçilerin yüzde 83'ü 5000 TL'nin altında bir hane halkı gelirine sahiptir” dedi. 
İŞÇİLERİN YÜZDE 92’SİNİN BORCU VAR 
“Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 92'lik ezici bir çoğunluğu borcunun olduğunu ifade etmektedir. Borcu olmayan işçilerin oranı ise sadece yüzde 7 seviyesinde kalmaktadır” diyen Beyhan Vatansever, “Yüzde 92'lik borçlu kesim içerisinde ise borçlarının kendisini hiç zorlamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 3.42 seviyesindedir. Buna karşın borçların kendisini zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde 40.14 , çok zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 56.44'e çıkmaktadır. Toplamda borçlu olanların yaklaşık yüzde 97'si borçları nedeniyle zorlanmaktadır.  Araştırma kapsamında borcu olan yaklaşık her üç işçiden birinin kişisel borcu bulunurken, her beş işçiden birinin konut kredisi borcu bulunmaktadır. Araç kredisi borcu olanların oranı ise yüzler 3.6'dır. Bir kişinin birden fazla borç çeşidi bulunabilmektedir” dedi. 
 İŞÇİLERİN YÜZDE 12’Sİ KİRASINI ÖDEYEMİYOR 
Konuşmasını sürdüren Birleşik Metal İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Beyhan Vatansever, “Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık yüzde 52'si korona virüs sürecinde hane halkı gelirinin yanında net gelirinde de kayıp yaşamıştır. Net gelirinin tamamını ya da fazlasın alan işçilerin oranı yüzde 48 olurken, gelirinin yarısına kadar gelir elde edebilenlerin oranı yüzde 10'dur. Bu kesim arasında işsiz kalanlar ya da zaten işsiz olanlar da bulunmaktadır. Gelirinin yüzde 50 ile yüzde 74'ünü alabilenlerin oranı yüzde 15, gelirinin yüzde 75 ile yüzde 99'unu alabilenlerin oranı yüzde26'dır. Araştırma kapsamındaki işçilere hane halkı gelirlerinde yaşanan gelir kaybının nedenleri de sorulmuştur. İşçilerin yüzde 46.8'i kısa çalışma nedeniyle, yüzde 31.1'i fazla mesai yapamadığı için, yüzde 17'si aile fertlerinden birinin işsiz kalması yüzünden, yüzde 14.1'i ise ek iş yapamadığı için hane halkında gelir kaybı yaşandığını söylemektedir. Ek iş ve fazla mesainin bu kadar yüksek oranlarda olması ücretlerin yetmediğinin göstergesidir.Araştırma kapsamında geçerli cevap veren metal işçilerinin yüzde 51'i Nisan ayında borçlarının arttığını ifade etmektedir. Bu işçilerden fatura ödemekte zorlananların oranı yüzde 48'dir. İşçilerin yüzde 36.7'si kredi kartını, yüzde 18.6'sı tüketici kredisi borcunu, yüzde 5.7'si konut kredisi borcunu ödeyemediğini ifade etmektedir (buna göre konut kredisi borcu olan her dört kişiden biri borcunu ödeyememiştir). Kirasını ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 12.7 olarak tespit edilmiştir” dedi. 
İŞÇİLERİN DÖRTTE ÜÇÜ YARDIM ALMADIĞINI İFADE EDİYOR
“Araştırma kapsamındaki işçilere korona virüs sürecinde hane halkı dışından ayni ya da nakdi bir yardım alıp almadığı sorulmuştur. İşçilerin yaklaşık dörtte üçü herhangi bir yardım almadığını beyan etmiştir” diyen Vatansever konuşmasını sürdürdü: “Yardım aldığını beyan edenlerin oranı yaklaşık yüzde 24'tür. Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 13'ü ailesinden yardım aldığını söylerken, yüzde 6'sı devletten yüzde 1.4'ü belediyeden yardım aldığını ifade etmektedir. Vakıf ve dernekten yardım aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 2.5 ile belediyeden yardım aldığını söyleyenlerden fazladır."Hükümetin ekonomik tedbirlerini" beğenen ve "sosyal yardımlarla ilgili belediyelere karşı kısıtlamalarını" haklı bulanlar ile beğenmeyen ve haklı bulmayanlar açısından, devletten ve vakıf/dernekten yardım alanlar ile almayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Devlet, vakıf ve derneklerden yardım alanlarda iktidarın politikalarını destekleme eğilimi daha güçlü bir eğilim olarak görülmektedir. Araştırma kapsamındaki işçilere siyasal iktidarın aldığı tedbirleri ne kadar başarılı buldukları sorulmuştur. İşçilerin yüzde 44'ü virüse karşı alınan tedbirleri başarılı bulurken, sadece yüzde 21'i ekonomik tedbirleri başarılı bulmaktadır. Buna karşın siyasal iktidarın virüse karşı aldığı tedbirleri başarısız bulanların oranı yüzde 23 iken, ekonomik tedbirleri başarısız bulanların oranı yüzde 47'ye ulaşmaktadır” dedi. 
İMDAT ŞAHİN