İskender Coşkun - 10 Kasım

İskender Coşkun

10 Kasım

İskender Coşkun

iskender@avrupayakasi.com

1924 Anayasası hazırlanırken meclis müzakereleri sırasında vekillerin ve Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği konuşulurken, vekiller Cumhurbaşkanını da vekiller gibi halkın seçmesi konusu vekiller tarafından ağırlıklı dile getirilmiş.

Atatürk söz alarak kürsiye çıkmış ‘’Efendiler Cumhurreisinin halk tarafından seçilmesi mahsurludur, vekilllerin seçmesi en iyisidir, nedenine gelince yarın birisi çıkar beni halk seçti diyerek kırallığını, ya da diktatörlüğünü ilan ederse demokrasi tehlikeye girer, tarihte örnekleri çoktur.’’  Diye bir konuşma yapmıştır.

Atatürk, ne koyu bir sağcı kadar faşist, ne koyu bir solcu kadar komünist ruhluydu,
Atatürk, ne camiye inançsız girecek kadar dinsiz, ne de inançlarıyla boğulacak kadar yobazdı.
Atatürk, ne cahilliğin pençesinde boğuldu ne de bilgeliğin ellerinde halkına yüksekten baktı.
Ve Atatürk asla satmadı ve satılmadı.
Bazıları Atatürk’ün ne ile mücadele verdiğini bilmiyorlar.
Atatürk, cehaletle mücadele vermişti İslam ile değil.
Tam tersi İslam’ı yüceltmiştir.
İlk Türkçe tefsiri yaptıran Atatürk’tür.  
Bu ülke için sadece yaşadığı dönemi değil, gelecekte yaşanabilecek karmaşaları da düşünebilen bir liderdir ATATÜRK.
Trablusgarp savaşı,
Balkan savaşları,
Çanakkale savaşı,
Kafkasya cephesi,
Milli Mücadele dönemi,
Kurtuluş savaşı.
Büyük savaşlar büyük komutanlarla kazanılır. Bunun unutulmaması dileklerimle,
ATATÜRK’Ü ölümünün 77. Yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. 

Yazı 3173 kez okundu

İskender Coşkun Köşe Yazıları