• Murat Turna, Yeni İşyeri Açacak Olan Vatandaşları Uyardı!
Çorlu Güncel

Murat Turna, Yeni İşyeri Açacak Olan Vatandaşları Uyardı!

  • 15 Ekim 2021
  • 347 Kez Okundu

Çorlu Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Turna’dan iş yeri açacak vatandaşlara önemli uyarı geldi. Turna işyeri açacak vatandaşların Çorlu Belediyesi ruhsat bölümüne veya esnaf odasına gelmesini istedi.


İş yeri açmak veya kiralamak isteyen vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Turna, vatandaşların iş yeri açmadan veya kiralamadan önce Çorlu Belediyesi ruhsat bölümüne ya da odamıza uğramalarının, prosedür hakkında gerekli, eksiksiz ve doğru bilgi edinmelerinin daha sonra yaşanabilecek olası sorunların da önüne geçilmesi bakımından önem taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. 
İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çorlu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Turna, ilgili Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatlarına göre verilen izinlerle tescil ve benzeri işlemlerin, söz konusu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmadığını, ruhsat almadan açılan iş yerlerinin yetkili idareler tarafından kapatıldığını hatırlattı. İş yeri ruhsatı verilirken, insan sağlığına zarar vermemek, çevre kirliliğine yol açmamak, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranılmaması kriterlerine dikkat edildiğini belirten Murat Turna, binanın uygun olması ve istenen evrakların tamamlanması durumunda ruhsatların ilgilisine teslim edilebildiğini söyledi.
 İş yeri sıhhi, gayrisıhhî ve umuma açık iş yerleri olarak sınıflandırıldığını ve iş yerlerinin özelikleri ve istenen evrakların bu sınıflandırmaya göre değiştiğini de belirten Murat Turna, bu konuda şu bilgileri verdi; “Ancak günlük yaşam içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen kişiler; itfaiye raporu (eski binalardan 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkında yönetmelik koşullarının aranması imar mevzuatı, önceki tarihlerde tutulan özellikle kiracıların bilgilendirilmediği yapı tatil tutanakları, mimari projesine aykırı olarak yapılmış olan; ön yan ve arkabahçe kapamaları ortak alanların iş yeri kullanımına katılması, ara duvarların kaldırılması, bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, asma kat yapımı, kara fırın yapımı vs.), kat mülkiyeti kanununa göre iş yerlerinden istenen muvafakat nameler, gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. İş yeri kiralanıp faaliyet konusuna göre tadilatlar ve düzenlemeler yapıldıktan, oda kayıt işlemleri bittikten sonra kişinin ruhsat almak için müracaat etmesinden sonra çıkan problemler kişinin ekonomik yönden etkilenmesine neden olabiliyor. Ticaretin önünün açılması ve bir iş yerinin kapatılması nedeniyle oluşacak olumsuzluklar (ekonomi, iş ve iş gücü kaybı, işverenin psikolojik yıkımı vs.) kişi ile beraber kurum, kurum çalışanını da etkiliyor. Bu yüzden iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımızın iş yerlerini kiralamadan önce Çorlu Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü’ne ya da odamıza müracaat etmeleri bu mağduriyetlerini asgariye indirecektir” dedi