• Mustafa Keskin Otizmli Bireyler İçin Açıklama Yaptı
Çorlu Güncel

Mustafa Keskin Otizmli Bireyler İçin Açıklama Yaptı

  • 03 Nisan 2021
  • 371 Kez Okundu

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle bir açıklama yapan AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, otizmli bireyler için hükümetin gerekli çalışmaları yaptığını dile getirdi.


AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin Hükümetin Otizmli çocuklar için gereken tüm imkânları seferber ettiğini dile getirerek açıklamasını sürdürdü: “Günümüzde önemli bir sorun haline gelen otizm konusu geçmiş yıllardan bu yana büyük bir ivmeyle artış göstermektedir. Otizmin erken dönemde fark edilememesi ancak erken teşhisin ve eğitimin önemli oluşu sorunun duyurulması, iyi bir şekilde tanımlanması, eğitim olanaklarının neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve farkındalık çalışmaları, otizmle ilgili çalışan derneklerimizin ve devletimizin hedefleri arasındadır” dedi. 
OTİZMDE DESTEK EĞİTİMLERİNİN ÖNEMİNİ BİLMEKTEYİZ
“Otizmde destek eğitimlerinin çok önemli olduğunu bilmekteyiz, bu konularda uzmanların yetiştirilmesi ve sayılarının arttırılması için gerekli çalışmalar yapılmakta Otizmli bireylerin bazen bir yönünün çok gelişebilmekte, özellikle görsel hafızalarının çok ileri olduğunu, genelde gördükleri araba plakalarını, modellerini ezberlediklerini ve müzik konusunda özel yeteneklere sahip olabildiklerini bilinmektedir” diyen Keskin açıklamasını sürdürdü: “Ülkemizde 2002 yılından bu yana engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 2005 yılında ülkemizde Engelliler Hakkında Kanun çıkarılarak; sağlık, bakım, istihdam, eğitim gibi alanlarda ve engelli hakları konusunda insan hakları yaklaşımı benimsenmiştir. Aynı Kanun 2014 yılında güncellenmiş ve hak temelli bakış açısı genişletilmiştir. Mevzuatımızda yapılan köklü değişiklikler, sosyal destekler ve teşviklerle artan hizmet çeşitliliğinin her sonucu olarak engellilerin hayatın her alanına etkin katılımı kolaylaştırılmış;  özel eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım alanlarında yer alan engelli bireylerin sayısı artarak bakım ve bakım destek hizmetleri geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiştir. Bununla birlikte bazı engel gruplarına yönelik olarak özel çalışmaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır” dedi. 
OTİZMLİ BİREYLERE EYLEM PLANI HAZIRLANDI 
“Dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak 2013 yılında ülkemizde de Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız öncülüğünde ilgili STK’lar, kurumlar ve üniversitelerin etkin katılımıyla otizmli bireylere yönelik Eylem Planı Taslağı hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır” diyen AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, “İlgili tarafların katılım ve işbirliğiyle Eylem Planı Taslağına son şekli verilerek 3 Aralık 2016 tarihinde “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016/2019)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem Planı, hükümetimizin engel gruplarına ve özelde de otizm konusuna verdiği önem ve çabanın önemli sonucudur. Eylem Planı, çalışmaların ulusal düzeyde, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yapılması, program ve model önerilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi, bu alandaki hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli, erişilebilir, kapsamlı ve sürdürülebilir olmasını sağlamaya dönük olması açısından önemlidir. 81 ilimizde ilgili vali yardımcısı başkanlığında İl Müdürlüklerimizin koordinasyonunda o ilde Eylem Planının tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sorumlu kurumların katılımıyla “İl Otizm Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Komisyonları” oluşturulmuş, bu kapsamda illerde sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında işbirliği güçlendirilmiştir. İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimiz bünyesinde kurulan “Otizm Masası”nda ailelerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Ülke genelinde mevcuda ilave olarak 195 özel eğitim okulu ve 7 Rehberlik ve Araştırma Merkezi açılmıştır. “Özel Eğitim Sınıfları ile Destek Eğitim Odalarının Fiziki Koşulları ve Eğitim Materyallerinin Standartlaştırılması” çalışması tamamlanmış olup yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Çeşitli sanat ve spor dallarında yetenekli olan otizmli bireyler için son derece önemli olan özel yetenek sınavlarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Engelli bireylerin kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilmesine başlanmıştır. Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, kontenjanın %10’unun engelli öğrenciler için ayrılması sağlanmıştır. Otizmli çocukların erken çocukluk dönemi eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik önlisans, lisans, tezli/ tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılmasına ilişkin Ankara, Anadolu ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri ile çalışma başlatılmış; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde otizm spektrum bozukluğu yüksek lisans programı açılmıştır. Değerli katılımcılar hükümetimizin ve özellikle Cumhurbaşkanımızın otizm ile alakalı çalışmaları ve hassasiyeti had safadadır. Şimdiye kadar atılan ve bundan sonra atılacak olan adımlarla otizmli bireylerimizin günlük hayata kanalize olmaları daha da kolaylaşacaktır. Otizm bir hastalık değil farklılıktır. Bizler farklılıklarımız ile büyük bir aileyiz” dedi. 
İMDAT ŞAHİN