Ergene

Ergene'de Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

  • 06 Kasım 2019
  • 352 Kez Okundu
  • Ergene'de Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
  • Ergene'de Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Ergene Belediyesi Ulaş Düğün salonunda Ergene Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.
Ergene Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.10.2019 tarih ve E.1704 sayılı yazısına konu olan Ulaş Mah. 322 parsel 5.200,00 m2 ve 323 parsel 5.302,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün24.10.2019 tarih ve E.1705 sayılı yazısına konu olan belediyemizin vergi borcu ile sosyal güvenlik primi borçlarına karşılık 13 adet taşınmazın ilgili kurumlara satılması /devredilmesi hususu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Ergene Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında Komisyondan gelen raporlarda görüşüldü. Komisyondan gelen raporlarda,  İlçemizde bir cadde veya sokağa ‘’57. Alay Mustafa Kemal ‘’ ya da ‘’Mustafa Kemal 57. Alay’’ isminin verilmesi konulu 14.10.2019 tarih ve 5 sayılı cadde ve sokak isimleri komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Misinli Kalesi 2. derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı konulu 18.10.2019 tarih ve 08 sayılı imar komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ulaş Mah. Yol alanı ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği konulu 23.10.2019 tarih ve 09 sayılı imar komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.