Çorlu Güncel

Belediye Meclisi'nde Yoğun Mesai

  • 08 Şubat 2018
  • 597 Kez Okundu
  • Belediye Meclisi'nde Yoğun Mesai
  • Belediye Meclisi'nde Yoğun Mesai
  • Belediye Meclisi'nde Yoğun Mesai
  • Belediye Meclisi'nde Yoğun Mesai

Çorlu Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Çorlu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda sekiz gündem maddesi ve taşeron işçiliğin kaldırılmasıyla ilgili ek madde görüşüldü.

Gayrımenkul Komisyonu Yenilendi

Saygı duruşu sonrası gündem maddelerine geçildi. Gündemin ilk maddesi Gayrimenkul Satış Komisyonuna üye seçimiydi. Yapılan seçimler sonucu Çorlu Belediyesi Gayrimenkul Komisyonu’na  CHP adayı Feray Karagöz asil üye ve AK Parti adayı Ateş Akdere yedek üye olarak seçildi. Gündemin ikinci maddesinde Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler ele alındı. Komisyonla ilgili değişiklikler oybirliği ile kabul edildi.

 

Sosyal İşlere 2 Panelvan1 Kamyonet

Yeni yasaya göre taşıt alımı belediye meclisinde kararlaştırılması gerektiği için belediyeye araç alımları gündemin üçüncü maddesini oluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ihtiyacı için hasta nakil, engelsiz taksi olarak kullanılmak üzere 2 panelvan ve kamyonet alınması kararlaştırıldı. Yeni kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü için ise binek otomobil alınması oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin dördüncü maddesi ise geçtiğimiz ayki belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda kurulan iki müdürlük için bütçe kaleminin açılması karara bağlandı. Yapılan oylamada Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne 29 bin lira bütçe açıldı. Çorlu Belediye Meclisi’nin Şubat ayı gündeminin beşinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen Geçici Yaz Kış Bahçesi İzin Belgesi Harcının belirlenmesi plan bütçe komisyonuna gönderildi. Altıncı maddede Temel kazı ücreti konusunun görüşülmesi, plan bütçe komisyonuna gönderildi.

 

Gündemin yedinci maddesinde imar planı değişikliği talepleri okundu. Bu talepler imar komisyonuna oybirliği ile havale edildi. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sonrası ortaya çıkan temizlik işlerindeki araç sorunu çözülmesi için 30 Eylül 2019’a kadar malzemeli araç hizmet alımı ile ilgili karar oy birliği ile kabul edildi.

 

İmar Komisyonunun Yoğun Gündemi

Gündemin son maddesi İmar Komisyon Raporu oldu. Önceki toplantılarda İmar Komisyonuna havale edilen değişikliklerle ilgili komisyon raporu okundu. Spor Lisesi’nin karşısındaki arazide altyapı çalışması olmadığı için isteğin altyapı sonrası görüşülmesi kararlaştırıldı. Bülent Ecevit yolu üzerindeki 1550 ile 1558 adalar arasındaki çeşitli arsalar için de arazide altyapı çalışması olmadığı için isteğin altyapı sonrası görüşülmesi kararlaştırıldı. Kore Mahallesindeki Hıdırağa’daki parsellerin taşkın alanında kalması nedeniyle TBB’ye uygun görüş verilmemesi kararlaştırıldı. Yenice sınırları sonunda kalan yerde rüzgar elektrik türbini kurulması oy birliği ile kabul edildi. Kazımiye mahallesi 205 adadaki 19 nolu parsel imar planı değişikliğine yapılan itiraz değerlendirildi. Değişikliğe yapılan itirazda yerin kazanılmış haklar kapsamında olmadığı belirtilerek oybirliği ile reddedildi, belediye meclisinin kararı kesinleşti. Seymen’de 103 ada 55 nolu parseldeki sanayi arsası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne uygun görüş verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Muhittin Mahallesi 2724 adadaki parselin emsal değeri korunarak çekme mesafesi değiştirildi. 1870 adada 3-4 nolu parsellerde özel yurt alanı olarak emsal artışı yapılması CHP’li üyelerin oyuyla reddedildi. AK Partili üyeler emsal artışı ve inşaat alanının arttırılmasını ve konunun tekrar gündeme alınmasını istedi. 

Muhittin Mahallesi 1218 adadaki talepten vazgeçilmesi üzere değerlendirme yapılmadı. Önerler 391 adada yapılması istenen değişiklikten de vazgeçildi. Muhittin 1329 ve 1330 adadaki çeşitli parsellerde Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin kararıyla ilgili olarak tarlayken kamulaştırılan alanla ilgili 1/25 bin ölçekli nazım imar planının sadece ticari alan olarak tescil edilmesi ve 15 metre çekme yol mesafesi verilmesi CHP’li üyelerin kabul, AK Partililerin ret oy kullandığı imar komisyon toplantısında 2-2 berabere oylarıyla meclise gönderildi. Emsal 0,50 ve parkların bodrum katında olması şartıyla oy çokluğuyla CHP tarafından geçti.

 

AK Parti’den Soru Önergeleri

AK Parti Meclis Başkanvekili Mustafa Eryılmaz, Deregündüzlü Mahallesi Muhtarlığı’nın cami bahçesine   yapıldığını belirterek inşaatın durdurularak başka yere yapılması istedi. Çorlu Belediyesi tarafından birleşme teklifinini kabul etmeyen kulüplerin Kapalı Yüzme Havuzu’ndan gönderilmesi hakkında soru önergesi vererek sorunun çözülmesini talep etti. Eryılmaz, Ocak ayı meclisinde Önerler’deki camii ile ilgili tahsis kararının Mart gündemine tekrar alınmasını talep etti. Önergenin okunmasından sonra Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan meclis toplantısını bitirdi.