Çorlu Güncel

Süleymaniye Camii Kitabesindeki Sır

  • 17 Ocak 2018
  • 775 Kez Okundu
  • Süleymaniye Camii Kitabesindeki Sır
  • Süleymaniye Camii Kitabesindeki Sır
  • Süleymaniye Camii Kitabesindeki Sır
  • Süleymaniye Camii Kitabesindeki Sır

Çorlu’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi Süleymaniye Camii’nin kitabesindeki sır ortaya çıktı. Camii’nin yapılış kitabesinde yer alan divan şiirinin son mısraında ebced hesabıyla caminin yapılış tarihi gizli. Yapım kitabesinin üstünde ise aynı şekilde tamirat yılı gizlenmiş.

Kanuni Sultan Süleyman Yaptırdı

Çorlu’nun en eski camilerinden biri olan Süleymaniye Camii özellikle Cuma namazlarında Çorlu halkının önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman tarafından miladi 1521 yılında yaptırılan Cami, Çorlu’yu ziyarete gelen turistlerin de uğrak noktalarından biri. Kesme taştan ve kare planlı olarak yaptırıldığı bilinen camiye bu nedenle Süleymaniye Camii adı verilmiş. Caminin en ilgi çeken yerlerinden biri ise içinde gizemler barındıran Sülüs yazıyla hazırlanan Osmanlıca yapım ve onarım kitabeleri.

Kitabelerin Sırrı

Süleymaniye Camii’nin kapısı üzerinde yer alan Osmanlıca Sülüs yazıyla kaleme alınan kitabe, camiye namaz kılmak için gelenlerin yanı sıra ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Kitabede Osmanlıca olarak “Bu hayratın sahibi Kanuni Sultan Süleyman bu camii şerifi bina etti” denildikten sonra camiinin yapılış tarihi ile ilgili bilgi veriliyor. Fakat camiinin yapılış tarihi açıkça belirtilmiyor. Kitabede gizli olarak belirtilen tarih ise Hicri 928 tarihini veriyor ve buda miladi 1521 yılına denk geliyor. Divan edebiyatında bir tür olan tarih düşürme ile gizlenen tarihi bulmak için Osmanlıca Ebced hesabını bilmek gerekiyor. Bu hesaba göre kitabenin son mısrasındaki “Kad buniye na-beden li hubbi Huda” (Huda sevgisine bir mabed inşa edilmiş) harflerin ebced hesabındaki sayısal değerlerinin toplamı 928 sayısını veriyor. Böylelikle caminin yapılış yılı gizli olarak aktarılmış oluyor.

Tamirat Kitabesindeki Ayrıntı

Caminin kitabesinin üstünde yer alan tamirat kitabesinde ise Esiri adlı bir şair tarafından yazılan tarih düşürme beyitinin ikinci mısrasında tamirat tarihi gizli. “Dua edip Esiri dedi tarih / Şükür Vehabe cami oldu mamur” şeklindeki kitabenin ikinci mısrasındaki harflerin rakamsal değerinin ebced hesabındaki karşılığı 1006 sayısını veriyor. Hicri 1006 yılı ise miladi 1598 yılına denk geliyor. Bu da caminin yapıldıktan 77 yıl sonra tamir gördüğünü ortaya çıkarıyor.

////

İşte O Kitabe:

“Şah Süleyman sahibü’l hayrat

Kıldı bu camii şerif-i bina

fikr kerdem ki güyemeş tarih

Koned an vakt-i sada pey

Hatıf-ı gayb-i güft tariheş

Kad buniye na-beden li hubbi Huda”

////

Aslında Külliye Olarak Yapılmış

Eski kaynaklarda yazan bilgilere göre Çorlu Süleymaniye Camii’nin aslında bir külliye olarak yapılmış. Caminin yanında bulunan imarethane, medrese ve hamam günümüze ulaşamamıştır. Üstü sekiz köşeli tambur üzerine oturan kubbeyle örtülü olan Süleymaniye Camii’nin üç bölüme ayrılan son cemaat yerindeki sütunlar ise Osmanlı Klasik devrinde görülen stalaktik üsluptadır.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığı için Selatin Camii olarak anılan Süleymaniye’nin mermer mihrabı, minberi ve mahfili uzmanlara göre yüksek bir sanat zevkiyle yapıldığı için işçiliği de İstanbul’dan gelen ustalar tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Caminin mihrabı, mukarnas ve sarkıtlarla süslenmiş, minberi ise yüksek kalitede mermer levhalarla kaplıdır.

SEYFİ GENÇ