Çorlu Güncel

İşçi İşveren Anlaşmazlığında Arabuluculuk Dönemi

  • 12 Ocak 2018
  • 475 Kez Okundu
  • İşçi İşveren Anlaşmazlığında Arabuluculuk Dönemi

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmalarda iş mahkemesinde dava açmak için arabuluculuk zorunluluğu 1 Ocak’tan itibaren başladı. Çorlu’da 1 Ocaktan itibaren 35 tane arabuluculuk başvurusu alındı.

Arabulucuya Gitmeden Hakime Gidilemiyor

Çorlu Adliyesi Arabuluculuk Dairesi Yazı İşleri Müdürü Cahit Gelez 2013 yılından bu yana isteğe bağlı olarak yapılan arabuluculukta sadece 2017 yılında 21 bin 517 dosyanın 19 bin 292’si yani yüzde 90’ı mahkemeye gitmeden arabulucuda çözüldüğünü açıkladı. Gelez, “Artık işçi işveren anlaşmazlıklarında arabulucuya başvurmadan iş mahkemesine dava açılması mümkün değil. İş kazaları, meslek hastalıkları ve hizmet süresinin tespiti davaları arabuluculuk yapılmadan da açılmaya devam ediyor. Bu durumlar haricinde dava açıldığı takdirde taraflara hiçbir tebligat yapılmadan davanın reddine karar veriliyor. Hâkim dosyayı incelemeden reddediyor. “ dedi.

Anlaşmazlıklar Bir Günde Çözülüyor

Arabuluculuğun hızlı, seri ve ucuz olduğunu belirten Gelez, “Arabulucuya başvuruda  sorun belki bir saatte belki de daha kısa sürede, en fazla bir haftada sorununu çözebiliyor. Arabuluculuk başlatmak yürütmek ve sonlandırmak tarafların elindedir. Anlaşmazlığın 3 haftada bitirilmesi gerekiyor. Bir hafta daha ek süre veriliyor. Anlaşmazlığın 4 hafta içinde olumlu veya olumsuz çözülmesi gerekiyor. İstatistiki bilgilere göre arabuluculukta sorunun 1 günde çözülme oranı yüzde 33, bir günden kısa çözüm yüzde 55. Bir günden uzun bir haftadan kısa yüzde 4. Yani arabuluculuk daha ilk günde yüzde 88 oranında çözüm sağlıyor.” dedi.

Avukatlar Arabuluculuk Eğitimi Aldı

Arabuluculuk sürecini Adalet Bakanlığı’ndan arabuluculuk eğitimi alıp bu eğitimim başarıyla tamamlayarak ve sertifikasını alan avukatların yürütebildiğini belirten Gelez, “Avukatların da bu süreçte tarafsız olması ve tarafsız davranması gerekiyor. Bu nedenle taraflardan birinin vekili olan avukat arabuluculuktan çekilmek zorunda. Arabulucu atamalarında sistem arabulucuyu otomatik atıyor. İki tarafın rızası ve talebi varsa istediği arabulucuyu kendileri seçebiliyor.  Arabuluculukta anlaşmama halinde ilk 2 saatin ücretini devlet ödüyor. Tarafların anlaşması durumunda arabuluculuk için belirlenen asgari ücret tarifesi olan 140+140 280 TL’nin altında olmamak üzere yüzde 3 artı yüzde 3 ücret alınır. Örneğin 5.000 TL ile anlaşılırsa 300 TL alır. Bu nedenle dava açmaya göre daha ucuzdur” dedi.

İki Taraf İçin De Avantajlı

Arabuluculuk sisteminin hem işveren hem de işçi açısından avantajları olduğunu belirten Çorlu Adliyesi Arabuluculuk Dairesi Yazı İşleri Müdürü Cahit Gelez, “Arabuluculuk öncesinde işveren mahkeme, avukatlık, karşı tarafın avukatlık masraflarını ve yasal faiziyle tazminat ödemek durumunda kalıyordu. Şimdi bu masrafları ödemeden sadece üzerinde anlaşılan miktarın yüzde 3’ü kadarını ödeyerek davadan kurtuluyor. Bu işveren açısından avantaj. Şimdi de işveren tarafının arabuluculuk görüşme davetine katılmama durumunda mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti işverene yükletilmektedir. İşçinin de bu bakımdan menfaati var. İşçinin katılmaması durumunda mahkemede dava açabilmesi mümkün olmuyor.” Dedi.

Çorlu’da 10 Günde 35 Başvuru

Çorlu’da 1 Ocaktan itibaren 35 tane arabuluculuk başvurusu alındığını açıklaya Gelez, 150’ye yakın kişinin de arabuluculuk hakkında sözlü olarak bilgilendirildiğini açıkladı.  35 başvuru ile ilgili arabulucu tayini ve arabuluculuk randevusu için sürecin işlediğini belirten Gelez, süreç tamamlanmadığı için henüz hiçbir arabuluculuk oturumunun yapılmadığını açıkladı. Gelez, “Davet süreleri ancak başladı. Henüz çözümlenen bir arabuluculuk olmadı. Davetler yeni gitti henüz oturum yapılmadı.  Ülke genelinde yıllık 500-600 bin dosyanın arabulucuda çözülmesi bekleniyor. Hali hazırda davası devam edenlere de hâkimler arabuluculuk teklif edecek. Kabul edilirse onlar da arabulucuyla çözülecek.” Dedi

Arabuluculuk Diğer Davalarda İsteğe Bağlı

Arabuluculuk maddi ve manevi tazminat davaları, alacak davaları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, sigorta hukuku, kira-tahliye, tüketici hukuku davaları gibi davalarda tarafların isteğine bağlı olarak yapılmaya devam ediyor. Bu davalarda tarafların ikisinin de talebi halinde arabulucu ataması yapılarak görüşmeler başlatılıyor. Arabuluculuk başvurusu dava açma hakkına halel getirmiyor. Taraflar isterlerse davalarına devam ediyorlar. Çorlu Adliyesi Arabuluculuk Dairesi Yazı İşleri Müdürü Cahit Gelez, vatandaşlara çağrı yaparak arabuluculukla ilgili tüm soruları için kendisini aramalarını istedi. Arabuluculuk Dairesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 673 8390 (dahili 2015) numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Avukatlar Uyum Sağlamaya Çalışıyor 

Tekirdağ Barosu avukatlarında Elif Duman,  arabuluculuk sisteminin dava sayısını azaltacağını belirterk “Arabuluculuk müvekkillerimizin hak ettiğine ulaşmasını değil ama kısa yoldan sorunun çözülmesini sağlayacak ve kısa zamanda tatmin yolunu sağlayacaktır. Dava sonucu örneğin 20 bin TL tazminat kazanacak bir kişi arabuluculukla 10 bine anlaşma sağlayabilir. Bu durumda birkaç yıl sürecek dava sonrası alacağı tazminat yerine hemen anlaşılan ücreti alabiliyor.” Dedi. Yeni yıldan bu yana 4 kişinin dava için kendisine başvurduğunu belirten Duman, “Eskiden hemen iş mahkemesinde dava açardık şimdi önce arabulucuya gideceğiz. Anlaşma sağlanmazsa dava açacağız.” Dedi.

SEYFİ GENÇ